Materská škola Sološnica, 906 37
Riaditeľka MŠ Mgr. Jozefína Bartoňová v rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovala a získala osvedčenia :
  •  Inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom ŠKOLSKÝ MANAŽMENT V MATERSKEJ ŠKOLE v rozsahu 60 hodín a ukončila ho záverečnou prácou a pohovorom pred skúšobnou komisiou Názov práce: METODICKÉ ZDRUŽENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

  • aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom: OBSAHOVÁ REFORMA V MATERSKEJ ŠKOLE PRE VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV v rozsahu 38 vyučovacích hodín a ukončila ho záverečnou prácou ÚLOHA PEDAGOGICKEJ RADY V ŠkVP

  • aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom: DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V MŠ v rozsahu 48 vyučovacích hodín.

Na základe týchto absolvovaných vzdelávaní jej bol priznaný kreditový príplatok podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24.01.2013 19:19:14
mssolosnica
Ďakujeme za návštevu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one